FIDES en PBS

Welkom bij de St. Willibrordusschool!

Het is voor ouders, kinderen en leerkrachten fijn als kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gelukkig zijn. Dat ze met hun talenten kunnen werken en hun mindere kanten kunnen accepteren en er een weg in vinden om hiermee om te gaan. Zo kunnen ze een eigen plekje innemen en steeds meer zichzelf zijn.
Meestal gaat dit niet van een leien dakje maar met vallen en opstaan. Kinderen hebben daarvoor voldoende zelfvertrouwen nodig om weerbaar te zijn.
Met de aanpak van FIDES werken wij hieraan van de kleuters tot en met groep 8. Aan de hand van symbolen leren de kinderen (maar ook volwassenen) zichzelf kennen met al het moois en minder moois dat ze in zich hebben. Dat ze leren relativeren en leren te kijken achter het gedrag van anderen.
Symbolen die o.a. gebruikt worden zijn: De ballon (het zelfvertrouwen), de sleutelbos (zoeken naar oplossingen), Ojee/Okee-laatjes (gedachtes), 100%-beer (je bent goed zoals je bent), de rugzak (geschiedenis), Matroesjka (gevoelens).

Via de aanpak Positive Behavior Support (PBS) leren we de kinderen gewenst gedrag aan waardoor een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd wordt. In de onder- en middenbouw ligt de nadruk op de basisregels, samenwerken en samenspelen en in de bovenbouw komt de aandacht voor de werkhouding daarbij. De eerste vier weken van het jaar richten we ons op positieve groepsvorming middels de "gouden weken". Deze worden herhaald na de kerstvakantie.

terug
of klik naast tekstvenster

Delen: