Positive Behaviour Support (PBS)

Welkom bij de St. Willibrordusschool!

Positive Behaviour Support (PBS) is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Komend schooljaar gaan we met de kinderen aan de slag met deze methodiek. We hebben met het team 3 waarden geformuleerd die wij belangrijk vinden: Veiligheid, Respect en Persoonlijke ontwikkeling. Bij deze waarden hebben we positief gedrag geformuleerd. En op basis daarvan hebben we gedragslessen geschreven. De kinderen gaan dus les krijgen in gewenst gedrag. Dit gaat van lessen in samenwerken tot lessen in het aanpassen van je stemvolume aan de situatie/ruimte. Het gewenste gedrag zal visueel ondersteund worden door pictogrammen. U zult in de school o.a.  “kaarten” vinden waarin de gedragsverwachtingen visueel zichtbaar zijn.

terug
of klik naast tekstvenster

Delen: