UDSG 24-04-2020

Welkom bij de St. Willibrordusschool!

Beste ouders,
 
Zoals wij u al via de app hebben laten weten wachten we op goedkeuring van onze plannen en zijn we bezig om de details uit te werken. Wij zullen u begin volgende week berichten over de gang van zaken op 11 mei.
Wij begrijpen dat u, net zoals wij, in spanning zit over hoe de laatste weken van dit schooljaar eruit gaan zien.
Het is een hele klus geweest om de kinderen thuis onderwijs te geven naast uw eigen werkzaamheden. Doordat de kinderen vanaf 11 mei gedeeltelijk weer naar school kunnen ontstaat er hopelijk iets meer rust en ruimte om uw werkzaamheden weer op te pakken.  
De brief die wij u in de vakantie sturen, geeft in ieder geval de werkwijze tot de volgende persconferentie aan, daarna (rond 20 mei) wachten we weer af wat er bepaald wordt door de overheid, en zullen we u weer op de hoogte brengen als de werkwijze aangepast wordt.
 
Overdrachtsformulier:
Door de contacten die we in de afgelopen periode met kinderen en ouders hebben gehad, merken we dat kinderen heel erg verschillend op de afgelopen periode gereageerd hebben. Sommige vonden het fijn of ontspannen, andere kinderen waren meer angstig of boos. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de kinderen de afgelopen periode hebben ervaren en of er dingen zijn die wij moeten weten als uw kind weer op school komt. Daarom hebben we een zgn. overdrachtsformulier gemaakt. Als u op onderstaande link klikt komt u bij het formulier.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEexuS7IdDzoD7cdXIoUhtyyzS2kdkSFRgqh2ZN2WwiRYoQ/viewform?usp=sf_link 
Wilt u dit voor uw kind(eren) (digitaal) invullen en verzenden voor woensdag 6 mei? Indien u meerdere kinderen op school heeft, moet u voor ieder kind apart het formulier invullen.
De leerkrachten gaan met deze formulieren aan de slag en verwerken deze in de administratie van de kinderen. Bedankt al vast voor uw medewerking!
 
Noodopvang:
Afgelopen weken hebben wij naast het thuisonderwijs ook de noodopvang op school verzorgd voor kinderen van ouders in vitale beroepen. Aangezien de kinderen na de meivakantie nog niet volledig naar school gaan blijven wij deze noodopvang verzorgen. De kinderen die hier gebruik van moeten maken worden dan opgevangen in hun eigen klas. In de brief die u begin volgende week ontvangt geven wij hier meer informatie over.
 
Verjaardagen:
De komende 2 weken (tijdens de meivakantie) zijn jarig: Lieke, Fedde, Marijn, Megan, Lente en  Julius.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een super gezellige verjaardag!
Helaas mag je na 11 mei, als we weer naar school mogen, niet trakteren. Dat is één van de voorschriften van het RIVM, maar er kan dan wel weer gezongen worden voor jullie en een feestje vieren in de klas kan altijd toch!
 
Spreuk van de week:
“Op verandering hopen zonder er zelf iets voor te doen, is als op het treinstation wachten op een boot”
  
Wij wensen u een heel fijne meivakantie. Een beetje gek in deze periode maar we hebben het allemaal verdiend om even pas op de plaats te maken. Het is een intensieve periode geweest voor de kinderen, voor de ouders maar ook voor ons team.
We hopen de kinderen allemaal gezond en wel weer terug te zien na deze meivakantie. 
 

 
 
 
 

Delen: