UDSG 22-04-2022

Welkom bij de St. Willibrordusschool!

Beste ouders,

Terwijl de koningsspelen nog in volle gang zijn, versturen wij deze nieuwsbrief.

Cadeautjes voor de leerkrachten:
Zoals u weet vraagt de ouderraad elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage.
Dit bedrag wordt besteed aan de organisatie van de festiviteiten op school, maar ook aan het cadeautje voor de leerkracht als die jarig is of gaat trouwen of een jubileum te vieren heeft…
Wij snappen dat de kinderen het leuk vinden om iets aan de juf of meester te geven als de verjaardag gevierd wordt. Een mooie tekening of knutselwerkje is echt genoeg: er hoeft geen extra geld aan besteed te worden!
 
Luizencontrole
Na de meivakantie worden de kinderen NIET gecontroleerd op hoofdluis.
Wel horen we graag van ouders als kinderen last hebben van hoofdluis. Wij sturen dan een bericht naar de groep om andere ouders hierop te attenderen en de kinderen extra te kammen en na te kijken of er neetjes of luizen in de haren zitten.
Het is een goede gewoonte om dit regelmatig te doen. We snappen dat het lastig is en veel tijd vraagt, maar voorkomen is beter.
Als er toch luizen gevonden worden, dan moet er met een speciale shampoo gewassen worden en daarna kun je de haren dagelijks nakijken en kammen met de luizenkam.
Als je een conditioner in de haren smeert en dan gaat kammen dan is het minder pijnlijk en gaat het kammen makkelijker.
Dus u ziet: het is handiger om vaker te kijken en te kammen, misschien kun je dan erger voorkomen.
 
Sportdag op 8 juni 2022: 
Op 8 juni is er voor alle kinderen van school sportdag!
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan naar het sportpark Jan van Baal van SVHA en voor de kinderen van de groepen 1 en 2 is er een apart programma samengesteld.
Er zijn die dag veel extra handen nodig.
De kinderen worden in kleine groepjes verdeeld en er zijn veel spellen op het veld.
Zodra we weten hoeveel hulp we van ouders krijgen, kunnen we de groepjes definitief indelen.
We beginnen die dag vroeg: de begeleiders worden om 08.15 uur op het sportpark verwacht.
De kinderen gaan gewoon naar school en gaan onder begeleiding naar het sportpark.
Daar melden ze zich bij de begeleider en dan kan het programma starten!
De kinderen worden om 12.15 uur bij het sportpark door de ouders opgehaald!
Voor de kinderen die naar de BSO moeten wordt gezorgd, die gaan met de leerkrachten mee terug naar school.
Denkt u nu: dát is leuk! Meldt u dan aan via de link bovenaan deze nieuwsbrief. Graag voor 16 mei 2022!  
 
 
Finale KNVB Schoolvoetbaltoernooi op woensdag 20 april! 
Ons meidenteam is kampioen geworden! Gefeliciteerd!
 Het was nog heel spannend!
 Door penalty’s is de winst uiteindelijk binnen gehaald.
 Geweldig meiden!
 
 
 
    
Nieuws van de MR 
Op dinsdag 12 april hebben wij onze 2e vergadering met de Raad van Toezicht gehad. De vorige vergadering moest nog online, maar deze keer heeft de vergadering fysiek op school plaatsgevonden.
We hebben met elkaar het concept jaarverslag van 2021 en bestuursformatieplan besproken. Later in de vergadering is het MT aangeschoven en heeft de directie ons bijgepraat over diverse lopende zaken.
De tweede helft van de vergadering was met alleen de MR-leden. Een nieuw punt op onze agenda is “Rondje bijpraten”. We bespreken met elkaar wat we gehoord of ontvangen hebben. Schroom niet om ons te laten weten wat er speelt en draag gerust een onderwerp aan dat wij in de vergadering kunnen bespreken.
Verder hebben wij ons gebogen over het burgerschapsplan en het AVG protocol. Dit soort documenten lezen alle MR-leden voor de vergadering thuis door. Vervolgens kunnen we dan in de vergadering de punten aan bod laten komen die zijn opgevallen, waar we het wel of niet mee eens zijn of waar we aanvullingen op hebben.
Onze volgende vergadering is op dinsdag 28 juni. We zullen vooraf via de UDSG communiceren welke onderwerpen er op de agenda staan, zodat u kunt bedenken of u iets in wilt brengen in deze vergadering.
 
Geheugensteuntje:
U kunt het strookje voor de Avondvierdaagse nog op maandag 9 mei inleveren, met het inschrijfgeld (graag gepast). Dat is echt de allerlaatste dag!
Gezellig als we samen wandelen!
 
Schoolkorfbaltoernooi:
We hebben een uitnodiging ontvangen van Korfbalvereniging Zetten ’99 voor het schoolkorfbaltoernooi. Dit wordt gehouden op woensdag 22 juni 2022.
Indien we hier aan mee gaan doen, dan doen de groepen 5 en 6 mee.
Wij willen u al vast de datum laten weten zodat de kinderen er over na kunnen denken of ze mee willen doen. Van tevoren is er een mogelijkheid om met elkaar te trainen.
Wij horen na de meivakantie meer en dan houden we u uiteraard op de hoogte.
 
Verjaardagen: 
In de meivakantie zijn jarig:
Bo, Demi, Lieke, Fedde, Marijn, Chloë-yana, Megan, Lente, Danyah, Julius en Tiebe.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een super gezellige, onvergetelijke, verjaardag!
Wij vragen uw speciale aandacht voor Bo, Chloë-yana en Danyah. Zij worden 4 jaar en komen bij ons op school!
Wij wensen jullie veel succes, maar vooral veel plezier ‘op de Willibrordus’ Bo, Chloë-yana en Danyah!
 
Spreuk van de week:
‘Mijn vakantie heeft geen plan…’ (Loesje)
 
Wij wensen jullie allemaal een heel prettige vakantie. Rust goed uit.
 
We zien iedereen graag weer terug op maandag 9 mei om 08.30 uur!

 
 

Aanmelden ouderhulp sportdag

Op woensdag 8 juni 2022 is er een sportdag. Voor de groepen 3 t/m 8 is er hulp van ouders nodig. Vul uw naam en e-mailadres in. Vermeld bij opmerkingen ook de naam/namen van uw kind(eren) met de groep waarin zij zitten.
Delen: